پست قبلی

شخصیت واقعی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۹

پست بعدی

انتخاب در ازدواج
/۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۹
news-54512d6053.jpg
روانشناسی شیوه ی فکر کردن

شیوه ی فکر کردن صرفا یک عادت است.قرار نیست همیشه گرفتار آن بمانیم .شاید یکی از دستاوردهای روانشناسی

در سالهای اخیر این بوده است که ، انسان ها می توانند شیوه ی فکر کردن خود را تغییر دهند.

پست های مرتبط

پست مرتبط با این پست یافت نشد .

نظرات

دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه