پست قبلی

مرگ جزء قوانین زندگی است
۱۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۷

پست بعدی

رفع دلخوری
/۱۶ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۷
news-7aae870a83.jpg
مشاوره ازدواج ازدواج

1.فرد با هر نوع اختلال شخصیتی و بیماری روانی (مگر اینکه خود را درمان کرده باشد یا تحت درمان بوده باشد )

2.فردی که بخاطرشما دست به خودکشی زده باشد یا تهدید به آن کند .

3.کسی که مسائل مهم را از شما کتمان کرده باشد و یا دروغ های مهمی گفته باشد .

 4.فردعصبی مزاج و خشمگین / پرخاشگر و بددهن (مگراینکه باکمک متخصصی خود را معالجه کرده باشد ).

5.فرد کنترل کننده .

6.فردی که بخاطر شما از زندگی قبلی اش خارج شده .

7.فرد ناامن و بدبین.

8.فردی که کشش و میل جنسی به او ندارید .

9.فردی که اختلاف اعتقادی مذهبی و تا حدودی نژادی و فرهنگی بارز با شما دارد

10.کسی که حداقل یکی دو دوست صمیمی ندارد (نه دوست ساده و معمولی).

11.فرد معتاد(به مواد /مخدر /قمار/ بازیهای كامپيوتر

پست های مرتبط

نظرات

دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه