پست قبلی

معرفی مدیریت مرکز مشاوره عرفان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۶

پست بعدی

مدیریت افکار حقیقت
/۲۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۲۴
news-a4018f83eb.jpg
روانشناسی رقابت

سعی کنید هر لحظه رقابتتان با خودتان باشد چراکه هر لحظه که چشم دوختید که دیگری چه انجام میدهد و خودتان را با او مقایسه کرده اید ره به جایی نبردید.

پست های مرتبط

پست مرتبط با این پست یافت نشد .

نظرات

دیدگاهی برای این پست ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه